Boka in dig i paviljongen

Läs igenom Paviljongsmanualen samt ladda ner och fyll i bokningsblanketten här.

Vem får boka?

Träpaviljongens syfte är att vara tillgänglig för alla i Ör och dess närområden. För
att alla skall känna sig välkomna till träpaviljongen är det viktigt att lokalen ej används
för att manifestera politiska eller religiösa åsikter eller för kommersiella ändamål.

Förtäring av alkohol i träpaviljongen eller i samband med aktivitet där, är inte tillåtet.
Ansvarig för bokad tid ska vara över 18 år och närvarande i lokalen under hela bokningen. 
Fler regler här.

Hur bokar jag?

För att boka träpaviljongen måste du fylla i formuläret på denna sida. 
Bokning kan också göras direkt till paviljongsvärden.

Observera att den bokade tiden också ska innefatta tid för städning.

Bokning måste göras med 3 dagars framförhållning.
Fler regler här.

Paviljongsvärden

Robert Lagnehamn
08-628 08 20
Storningsjouren@bredband.net

Adress

Trälyktan
Örsvängen 1
"Örtorget"