Om paviljongen

Den nya Träpaviljongen i Ör är ett tillfälligt vardagsrum för alla Ör-bor och närboende att utnyttja, att samlas och trivas i.

Träpaviljongen kommer att stå i Ör centrum under hela 2019 och kommer u nder denna tid fungera som:

  • Mötesplats för de i närområdet och knutpunkt för olika aktiviteter
  • Startskott till ett nytt Ör centrum
  • Utställningslokal med fokus på trä och klimat
  • Informationsplats för det nya Ör centrum

Träpaviljongen får, utan kostnad, bokas av exempelvis lokala föreningar, organisationer
och privatpersoner för olika medborgarinitiativ, egna aktiviteter eller allmännyttiga ändamål. Här bokar du.

Ungefär en gång i månaden kommer Folkhem att arrangera en aktivitetsdag som
är öppen för alla. Information om dessa temadagar och aktivitetskalendern för
träpaviljongen kommer att skickas ut via Sundbybergs stads kommunikationskanaler,
lokala tidningar och publiceras på här projektets hemsida. Till kalendarium.
 

Bakgrund

Träpaviljongen är ett första steg i utvecklingen av det nya Ör centrum som Folkhem står bakom. Träpaviljongen är en del av den sociala handlingsplan som tagits fram i samarbete mellan Sundbybergs stad och Folkhem. Den knyter också an till kommunens samverkansarbete ”Vi gör” som en del av den större stadsutvecklingen i Hallonbergen- Ör. Mer om stadsutvecklingen på Sundbybergs kommuns webb (ny sida). Här hittar du mer information om projektet Ör Centrum.

Byggnaden är en vidareutveckling av den svenska paviljongen i arkitekturbiennalen i
Venedig 2018, ritad av arkitektkontoret In Praise of Shadows tillsammans med Folkhem.
 

Vilka är Folkhem?

Folkhem trä ägs av Veidekke och Rikshem. Vi fokuserar just nu på bostadsbyggande i Stockholmsregionen och har bland annat presenterat ett förslag på 6 000 nya bostäder i trä för stadens politiker och tjänstemän. Ett förslag som skulle innebära en minskning av koldioxidutsläppen med 600 000 ton i Stockholm, nästan ett ton per invånare.