Skiss över Ör centrum.

Om projektet Ör centrum

I Sundbybergs stads vision 2030 - Sundbyberg växer med dig, målas en vision upp om hur staden vill utvecklas - ledorden är Levande - Nytänkande - Tillsammans.

I vår vision för Ör centrum har vi tagit utgångspunkt i dessa ledord och ser framför oss en ny levande och hållbar stadsdel där människor får möjlighet att mötas
över alla åldrar och grupptillhörigheter. En stadsdel som står väl rustad för att möta framtiden och dess utmaningar.

Vårt förslag erbjuder ett nytt sätt att leva hållbart tillsammans i en stad av trä.
Den nya bebyggelsen i Ör ska bli ett levande tillskott med människan i centrum, där hållbarhet är en naturlig del av livet. Här prioriteras möten mellan människor,
gröna miljöer och hållbara transporter.
 

Vision

Vi föreslår ett levande, modernt, nytänkande och inkluderande nytt inslag till stadsdelen Ör. Vi vill med detta tillskott utveckla Ör till att bli en mer urban, trygg,
social och ekologiskt hållbar stadsdel, där det är enkelt att leva hållbart tillsammans. Med närheten till kommunikationerna i Hallonbergen och naturen runt knuten,
har området alla förutsättningar att utvecklas till en mer levande, bärkraftig och attraktiv stadsdel.

Vi föreslår en vacker, tät och urban trähusstruktur som innehåller ett rejält nytt tillskott av bostäder och service. Med lokaler och gemensamma ytor i alla bottenvåningar mot vägen skapas mer service, trygghet och liv till stadsdelen i stort.
I det nya kvarteret möjliggörs totalt ca 200 nya bostäder med en blandning av, hyresrätter (ca 25) , bostadsrätter (ca 70), äldreboende (ca 70) och mellanboende
(ca 35). Kvarteret får på så sätt en fin blandning av olika boendeformer, åldrar och behov – för hela livet.
Läs hela idékonceptet här (pdf).

Mer bakgrund

Folkhem vann Sundbybergs tävling om vem som skulle utveckla Örs centrum.
I nedan broschyr kan du läsa idekonceptet som vann

Anmäl intresse